Privacy statement

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging LTV Heugem, hierna te noemen: `de Vereniging`,
gevestigd te Gronsvelderweg 100, 6229 VN Maastricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40204598,

Wanneer u digitaal informatie bij onze Vereniging inwint, lid wordt of met ons samenwerkt, deelt u persoonsgegevens met ons. Wij dragen er zorgen voor dat de persoonlijke gegevens die ons worden verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Voor al onze vrijwilligers en medewerkers geldt dat zij deze privacyverklaring onderschrijven en zich verplichten om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken                                                                                    


Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u lid bent van de Vereniging en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.  De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres,  pasfoto, bondsnummer, speelsterkte, banknummer, betaalgegevens.
Deze gegevens worden verwerkt door daartoe geautoriseerde personen binnen de Vereniging, zoals ledenadministrateur, penningmeester, commissieleden, tennisleraar. Op onze website ziet u welke personen vanuit welke rol toebedeelde taken binnen de vereniging vervullen.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag


De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de  lidmaatschapsovereenkomst met de Vereniging. Ze zijn bedoeld om uw vragen correct af te handelen, ten behoeve van ledenadministratie en facturatie, het versturen van informatie of Nieuwsbrief van de Vereniging, het promoten van Verenigingsactiviteiten en ten behoeve van de onderlinge communicatie van de leden van de Vereniging.

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (tennisbond, beheerder website) sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij delen nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden, met uitzondering van de tennisschool waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. De tennisschool mag u benaderen met aanbiedingen of acties op tennisgebied.

Op onze website maken wij alleen gebruik van Cookies om uw websitegebruik te vergemakkelijken, deze gegevens worden daarvoor kortdurend lokaal opgeslagen; ze worden niet verder geanalyseerd

of elders opgeslagen. U hoeft hiervoor dus ook geen toestemming te geven.
Op onze website vindt u links naar andere websites; wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij hun gegevens verwerken.  

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, publicatie of andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die door de vereniging geautoriseerd zijn krijgen toegang tot uw gegevens, de toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd.

UW RECHTEN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, af te laten schermen of te laten verwijderen.

Contactgegevens


Indien u vragen heeft over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de  Vereniging via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. de privacycoördinator.

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Route

Facebook

Personal Training Certification
LTV Heugem ...